Kontakt

Besöksadress

by Rosette i Karlstad
Almars Gård 433
655 91 Karlstad

Öppettider
Månd.-Tisd. stängt

Onsd.-Tors. 12.00-18.00
Fred. 12.00-16.00
Lörd. 11.00-14.00
Sönd. stängt

Mejl: rosette@byrosette.se